Vitalna energija Qi

Vitalna življenjska energija QI (氣) ali biopotencial oz. bioenergija

Qi (izgovori či) je prapočelo vseh stvari na svetu in osnovni koncept v stari daoistični filozofiji. Je tudi podlaga vsem pojavom v vesolju in je hkrati materialna in nematerialna substanca. Ta koncept je uvedla tudi TKM, ki je tako postal eden njenih posebnih značilnosti. Po naukih TKM celoto človeškega organizma ustvarja Qi, ki je osnovna sestavina za obstoj Duha (Shen 神) in telesa. Qi se v TKM nanaša na vitalne snovi, ki sestavljajo človeško telo in vzdržujejo življenjske aktivnosti, kot je Qi vode, hrane, zraka ipd. Druga postavka se nanaša na fiziološke funkcije notranjih organov, kanalov (meridianov) in njene obrambne funkcije, kot je zaščita organov.

Qi se preko kanalov (meridianov) prenaša po telesu in kadar je njegov pretok neoviran pomeni, da je telo zdravo in čvrsto. Ko pride do motenj v prenosu (napačno gibanje) in se naredijo tako imenovani zamaški, zastoji ali stagnacija na nekem meridianu, se ravnovesje poruši in nastane bolezen. Stagnacijo Qija oz njegovo oslabitev lahko povzročijo že navadni prehladi, razne poškodbe, operacije, tudi pretirana čustva (jeza, strah, zaskrbljenost, pretirano razmišljanje …). Akupunktura in ostale terapije pripomorejo k vnovičnem ravnovesju in pretoku Qija po telesu.

Qi nastopa v vseh notranjih organih, kjer z vsakim organom opravlja različne funkcije. Tako na primer govorimo o Vraničnem Qiju, ki spodbuja prebavo in absorbcijo hrane in hranilnih snovi, Pljučni Qi ureja dihanje in regulira vodne tokove v telesu, Ledvični Qi spodbuja razvoj telesa in reprodukcijo, Jetrni Qi ureja nemoten pretok Qija po meridianih, Srčni Qi ureja cirkulacijo …

qi

Obstajajo različne vrste Qija, ki opravljajo različne funkcije

Qi človeškega telesa je razvrščen v naslednje kategorije:

IZVORNI QI (Yuan-Qi 元氣) je podedovani Qi, ki izvira neposredno iz Esence (Jing) v Ledvicah. Imenuje se tudi prirojeni Qi, saj ga podedujemo od Ledvične Qi obeh staršev pri spočetju in v obdobju nosečnosti. Moč in količina izvornega Qija sta tako ob rojstvu že določeni. Po rojstvu se stalno dohranjuje iz pridobljenega Qija, ki ga človek dobiva s hrano in vodo. Izvorni Qi se tako preko Trojnega grelca prenaša v ostale dele telesa, kjer se preko hranilnih snovi preoblikuje v pridobljeni Qi.

PRSNI ali PRIDOBLJENI QI (Zong-Qi 宗氣) nastane po rojstvu in je pridobljen preko Pljučnega Qija – kisika ter hrane pridobljene in prenešene preko Vranice. Vpliva na delovanje Srca in Pljuč, torej na dihanje, cirkulacijo, na Qi celega telesa in na duševne funkcije (govor …).

OBRAMBNI QI (Wei-Qi 衛氣) varuje površino telesa pred vplivi in dejavniki iz okolja (veter, mraz, vročina, vlaga, suša). Hkrati tudi greje in vlaži kožo ter ureja telesno temperaturo.

PREHRANJEVALNI QI (Ying-Qi 營氣) prehranjuje notranje organe in celo telo. Tesno je povezan s Krvjo, s katero se skupaj pretaka po žilah in omrežnem sistemu. Odvisen je predvsem od Vranice in Ledvic.

Poleg omenjenih obstaja še CELOSTNI ali PRAVI QI (Zheng-Qi 正氣), ki je končna oblika celostnega Qija, ki kroži po meridianih in vzdržuje notranje organe.